พระแม่มารีอา
ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ


พระแม่มารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
ได้รับมงกุฏเป็นราชินีแห่งสวรรค์  อัลเลลูยา

พระแม่มารีอา พระมารดาของชาวเรา  เป็นบุตรสาวของนักบุญอันนา (มารดา) และนักบุญยออากิม (บิดา)
ในวัยเยาว์ พระนางได้รับการปลูกฝังให้เป็น สตรีใจศรัทธาในองค์พระเป็นเจ้า

พระนางเป็นบุคคลหนึ่ง ในหลาย ๆ คนที่รอคอยข่าวการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่
และพระนางเอง มิเคยคาดคิดเลยว่า พระนางจะได้รับเกียรติอันสูงส่งในการเป็นพระมารดาขององค์ พระเยซูคริสตเจ้า


เทวทูตถือสารแจ้งแก่พระแม่มารีอา  ว่า
พระนางได้รับเกียรติให้เป็นพระมารดาขององค์พระผู้ไถ่


วันหนึ่ง เทวดาคาเบรียลได้นำข่าวสารจากพระเป็นเจ้า
แจ้งให้พระนางมารีอาทราบว่า
พระนางจะตั้งครรภ์ด้วยฤทธานุภาพ ขององค์พระเจ้า

พระนางจะให้กำเนิดบุตรชาย และบุตรนั้นจะมีชื่อว่า เยซู
บุตรนั้นจะนำความรอดอันใหญ่หลวงมาสู่มวลมนุษยชาติ
พระนางถามทูตสวรรค์ว่า

"จะเป็นไปได้อย่างไร  ในเมื่อข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารี"
ทูตสวรรค์ตอบว่า"บุตรนั้น ด้วยว่าเป็นบุตรแห่งพระเจ้า
และพระนางจะตั้งครรภ์ด้วยอานุภาพของพระเจ้า
ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้"

ตั้งแต่วันนั้น พระนางน้อมรับ และทำตามสิ่งที่ทูตสวรรค์บอก
หลังจากที่พระเยซูคริสตเจ้าบังเกิดพระนางได้ทำหน้าที่มารดา ได้อย่างสมบูรณ์
จวบจนวันที่พระเยซูเจ้า ทรงถูกตรึงกางเขน พระนางก็อยู่กับพระองค์จวบจนวาระสุดท้าย
พระนางยังคงเป็นกำลังสำคัญ ในการภาวนา เพื่ออัครสาวกในการเผยแพร่พระศาสนา
จวบจนวันที่พระนางสิ้นพระชนม์และได้รับการยกขึ้น สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

ความรักที่พระนางได้มอบให้กับองค์พระเป็นเจ้าพระเจ้าได้ประทานรางวัลอันสูงสุดแก่พระนาง
โดยการมอบให้พระนางเป็นราชินีแห่งสวรรค์ คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานทุกประการ

พระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ได้ประกาศข้อความเชื่อของการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ของพระแม่มารีพรหมจารี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1950/2493
พระองค์ได้ประกาศข้อความเชื่อของการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของพระแม่
โดยถือว่าเป็นข้อความเชื่อที่พระเป็นเจ้าได้เผยแสดงให้ทราบ
ต่อหน้าฝูงชนนับล้าน รวมทั้งบรรดาพระสังฆราช 700 องค์
และพระสงฆ์จำนวนมาก ได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการประกาศข้อความเชื่อนี้

วันฉลอง 4 วันของแม่พระ คือ

1. วันแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร
2. วันแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล
3. แม่พระทรงบังเกิด และ
4. แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าพระแม่มารีอา คือ

 • พระมารดาขององค์พระคริสต์ ปฏิสนธิอันนิรมลด้วยอานุภาพแห่งองค์พระเจ้า
 • พระนางได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ
 • พระนางเป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานทุกประการ

 • มารีย์ มารดาของลูก
  หัวใจพันผูก ดวงใจลูกไว้
  ข้าน้อย ยังพลอยดีใจ...
  ส่วนหนึ่งของใจแม่มีลูกอยู่..........

  วัดแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ในประเทศญี่ปุ่น

  ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ภัยของระเบิดปรมาณูที่ตกในกรุงฮิโรซิมา ได้ทำลายวัดคาทอลิกแห่งหนึ่ง
  ซึ่งสร้างถวายแด่แม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ คุณพ่อคณะเยซูอิตได้สร้างวัดเล็ก ๆ คล้ายกระท่อมแทนวัดที่ปรักหักพังนั้น

  เช้าวันหนึ่งพระภิกษุ 3 รูป ได้มาเยี่ยมและถามคุณพ่อว่า
  ชาวคาทอลิกอยากสร้างวัดเพื่อถวายคำภาวนาเพื่อสันติภาพ
  และเป็นเสมือน “สัญญลักษณ์ที่แทนเมืองของเราในสวรรค์หรือไม่”

  คุณพ่ออูโก ลาซาลล์รู้สึกงงต่อคำถามนั้น และได้ตอบว่า
  ท่านยินดีที่จะได้วัดใหม่ ท่านกล่าวว่า “เรา จะถวายวัดนี้แก่พระมารดาของพระคริสตเจ้า
  พระมารดาผู้ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพราะว่าพระนางกำลังภาวนาเพื่อเราในสวรรค์
  และพระนางไม่ปรารถนาอะไรอื่นนอกจากสันติภาพ”

  พระภิกษุทั้งสามกล่าวตอบด้วยความประหลาดใจว่า
  “เราดีใจที่ได้ยินเช่นนี้ เพราะว่าไม่มีสัญญลักษณ์สำหรับสันติภาพที่ดีไปกว่าดวงใจของแม่”
  และนับแต่ปี ค.ศ.1954 มา ในใจกลางเมืองแห่งพุทธศาสนาของญี่ปุ่นนี้เอง

  วัดใหม่ที่ถวายแด่แม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
  ก็ปรากฏตระหง่านขึ้นในที่เดียวกัน กับที่ถูกระเบิดทำลาย

  [The Rosary Protects Jesuit Priests from The Atom Bomb at Hiroshima ~ 1945]

  2 กุมภาพันธ์ แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร I More! Presentation of Jesus in the Temple
  25 มีนาคม แม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล Annunciation of the Blessed Virgin Mary
  15 สิงหาคม แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ Assumption of the Blessed Virgin Mary
  8 กันยายน แม่พระทรงบังเกิด I More! Nativity of the Blessed Virgin
  12 กันยายน พระนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระ Feast of the Holy Name of Mary
  15 กันยายน แม่พระระทมทุกข์
  Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary  การปฏิสนธินิรมลทินของพระนางมารีอา / พรหมจารีมารีอา แม่พิมพ์ของเรา / วาระสุดท้ายของพระนางมารีอา/ เทวฑูตถือสารมาแจ้งแก่พระนางมารีย์
  พระนางมารีย์ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า / คำอธิบาย บทวันทามารีอา / พระแม่เจ้าแห่งกัวดาลูป / พระแม่เจ้าแห่งเหรียญอัศจรรย์ / สายจำพวกของแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมล
  [Thai Caholic] [Mass] [Testament] [Parents] [Mother] [Father} [Holy Doors][all saint] [7 blessed] [Nicholas] [Pray Rosary]

  Your Welcome
    Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
  Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd. Nai-muang, Muang,
  Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last