นักบุญยอแซฟ บิดาเลี้ยงขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
ฉลอง วันที่ 1 พฤษภาคม
องค์อุปถัมภ์ผู้ใช้แรงงาน  และองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร

" จงสรรเสริญพระนางมารีย์  พรหมจารีและมารดา
จงสรรเสริญนักบุญยอแซฟ ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนาง"

 •  หลาย ๆ ท่าน คงรู้จักเพียงแค่ว่า นักบุญยอแซฟ  เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า  บางท่านก็ทราบว่า พระองค์เป็นช่างไม้ แต่โดยรวมแล้ว พระองค์เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสตศาสนา  พระองค์ทรงเกิดในตระกูลของกษัตริย์ดาวิด  ทำให้องค์พระเยซูเจ้าได้ชื่อว่า เป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดด้วย

 •   พระองค์ทรงเป็นคู่หมั้นของพระแม่มารีอา  เมื่อท่านทราบว่า พระนางตั้งครรภ์  ด้วยเหตุว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ไม่อยากให้พระนางต้องเสื่อมเสีย  ท่านจึงคิดจะถอนหมั้นเงียบ ๆ แต่ทูตสวรรค์ได้เข้าฝัน ชี้แจงแก่ท่านให้ทราบว่า พระนางทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ให้พระองค์ทรงรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยา  ท่านก็น้อมรับด้วยดี

 •   จนกระทั่งองค์พระเยซูประสูติ  ในสมัยนั้นกษัตริย์เฮรอดได้ยินคำทำนายจากโหราจารย์ว่าจะมีกษัตริย์มาประสูติ  ด้วยความหวาดกลัวว่าจะมีผู้มาโค่นบัลลังค์  จึงได้สั่งฆ่าเด็กทารกทุกคนในเมืองเบทเลเฮม ท่านนักบุญยอแซฟได้พาพระกุมารและพระนางมารีอา หลบหนีไปประเทศอียิปต์ จวบจนกระทั่งกษัตริย์เฮรอดสิ้นพระชนม์ จึงได้พากลับ  กล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีนักบุญยอแซฟ พระกุมารก็อาจถูก กษัตริย์เฮรอดสังหารได้

 • นักบุญยอแซฟดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างเรียบง่าย และดำเนินการตามน้ำพระทัยขององค์พระเจ้าเสมอมา  ท่านได้ปลูกฝังวิชาชีพช่างไม้ ให้กับองค์พระเยซูคริสตเจ้าอีกด้วย เนื่องด้วยท่านเป็นช่างไม้ พระศาสนจักรคาทอลิกจึงได้กำหนดให้ในวันแรงงานสากล  1 พฤษภา คม ของทุกปีเป็น วันฉลองนักบุญยอแซฟ นอกจากนี้ พระศาสนจักรประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรอีกด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากท่าน ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และผู้อภิบาลครอบครัวที่เข้มแข็ง
 • ข้าแต่นักบุญยอแซฟ ช่วยวิงวอนเทอญ  [Thai Caholic] [Mass] [Testament] [Mary Carmel] [parents] [Mother] [Father} [Holy pope] [Holy Doors]
  [All saint] [7 Blessed] [Nicholas] [Art for Heart] [Pray Rosary] [Catholic Links] [Mary Slide]

  Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
  Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
  Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last