วันที่ 16 กรกฎาคม วันฉลองแม่พระคาร์เมล - เสื้อจำพวกแม่พระคาร์เมล


เสื้อจำพวก คือเสื้อของคณะนักบวช

  ในอดีตเรียกว่า จำพวกนักบวช ต่อมาย่อขนาดให้เล็กลง สำหรับฆราวาสใช้ เสื้อจำพวกนี้ที่จริงมิใช่เครื่องแบบของนักบวช แต่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ คือส่วนที่สวมทับลงบนเครื่องแบบของนักบวชขณะที่ทำงาน จะเรียกว่าเสื้อกันเปี้อนคงไม่ผิด รูปร่างเป็นผ้าแคบๆ กว้างขนาดไหล่และยาวเกือบถึงพื้น มีช่องกลมตรงกลางสำหรับสวมลงทางศีรษะ และปล่อยชายทั้งสองให้ตกไปข้างหน้าและข้างหลังคล้ายกับชุดซิสเตอร์ที่อารามคาร์เมลสวมเวลาเข้าโบสถ์

 • คาร์เมลเป็นชื่อภูเขาเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนกลางของประเทศอิสราเอล ระหว่างนาซาเร็ธที่อยู่ทางเหนือและเยรูซาเลมที่ทางใต้ ภูเขาคาร์เมลมีชื่อเสียงมานานตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้ว เพราะเป็นที่พำนักของท่านประกาศกเอลียาห์ และทุกวันนี้ยังมีถ้ำเก่าแก่เล็กๆ บนภูเขาคาร์เมลนี้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่ของประกาศกเอลียาห์ในสมัยกระโน้น และมีอารามนักบวชคาร์เมลทั้งชายและหญิงใกล้ๆ กับถ้ำนี้ด้วย

 • ในศตวรรษที่ 13 มีการเริ่มตั้งคณะชั้นสามของคณะฤษีต่างๆ พวกที่อยู่ในคณะนี้คือฆราวาสที่เสื่อมใสในคณะฤษีคณะใดคณะหนึ่ง จึงมารวมกันภายใต้การดูแลขอฤษี มีระเบียบวินัยที่ไม่ขัดกับการเจริญชีวิตของฆราวาส และฤษีก็มักจะอนุญาตให้ฆราวาสพวกนี้สวมเสื้อแบบของคณะของตน แต่เป็นแบบที่ย่อที่สุดจากเสื้อทำงานหรือเสื้อกันเปื้อน โดยทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 2 แผ่นต่อกันด้วยเชือก สำหรับสวมเข้าทางศรีษะและปล่อยให้ห้อยลงมาข้างหน้าแผ่นหนึ่ง ข้างหลังอีกแผ่นหนึ่ง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับเสื้อของฤาษี

 • ในศตวรรษที่ 16 เสื้อจำพวกของคณะชั้นสามของคาร์เมลนี้ลดขนาดลงมาอีก จนเหลือเป็นผ้าเล็กๆ 2 แผ่น มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางนิ้ว มีเชือกต่อให้ติดกัน สำหรับคล้องทางศรีษะได้ แต่เนื่องด้วยการใช้เสื้อจำพวกไม่สะดวกแม้จะเป็นแบบย่อให้เล็กลงแล้วก็ตาม เพราะติดเหงื่อไคลทำให้ดูไม่สะอาด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1910 พระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้ใช้เหรียญจำพวกแทนเสื้อจำพวกได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเหรียญนั้นด้านหนึ่งเป็นรูปแม่พระ และเหรียญแทนจำพวกนี้เหรียญเดียว ใช้แทนเสื้อจำพวกของหลายคณะได้ เพราะเหรียญแทนจำพวกนี้จะต้องได้รับการเสกเหมือนกับเสื้อแทนจำพวกด้วย

 • การสวมเสื้อแทนจำพวกเป็นเครื่องหมายว่า ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะฤษีหรือนักบวช ทำให้ผู้สวมได้มีส่วนแบ่งในคำภาวนา, กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจิตตารมณ์ของคณะ ตามหลักของสหพันธ์นักบุญ และมีการรับรองเป็นทางการจากพระศาสนจักรด้วย จึงเป็นที่นิยมกันทั่วไปอย่างรวดเร็ว

 • ในศตวรรษที่ 14 ยอห์น ไวคลิฟ ตำหนิพวกฤษีบางท่านที่โฆษณาอ้างว่า ใครสวมเสื้อของคณะตนแล้วจะไม่มีตกนรก และเรื่องนี้ก็ลามไปถึงเสื้อจำพวก ของฆราวาสด้วย และเป็นต้นเสื้อแทนจำพวกของคณะคาร์เมล ทั้งนี้เพราะมีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ค.ศ. 1251 แม่พระได้ทรงประจักษ์แก่นักบุญซีมอน สต็อก ฤษีคณะคาร์เมลชาวอังกฤษ และสัญญาว่า ผู้ถือเสื้อแทนจำพวกนี้จนวันตายจะไม่ตกนรก และในวันเสาร์แรกนับจากวันตาย แม่พระจะนำเขาเข้าสวรรค์. ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันว่าจะเป็นเรื่องที่แท้จริงหรือแต่งขึ้นภายหลัง เพราะดูเหมือนว่าฤษีคณะคาร์เมลจะไม่รู้เรื่องนี้เลย ในศตวรรษที่ 13 เพราะไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารของคณะเลย

 • เกี่ยวกับคำสัญญาของแม่พระ เราก็น่าจะศึกษาพิจารณาตามหลักแห่งความเชื่อ ที่ว่า แม่พระพูดถึงเรื่องสวมเสื้อจำพวกนี้ ก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่สวมเฉยๆ เหมือนเราสวมเสื้อผ้าธรรมดา โดยไม่คำนึงถึงความประพฤติของบุคคลที่สวมนั้น หากคิดเช่นนี้ก็เหมือนเครื่องลาง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคริสตชน การที่คนใช้เสื้อแทนจำพวกพ้นจากนรกนั้น ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเขาต่างหาก เสื้อจำพวกเป็นเพียงเครื่องแสดงภายนอกเท่านั้น

 • ส่วนการช่วยให้ขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์แรกนั้น เป็นการอ้างถึงเอกสารของพระสันตะปาปายวงที่ 22 ซึ่งในปัจจุบันนักศึกษาเทวศาสตร์ถือว่าเป็นของปลอม ชาวคาทอลิกเชื่อว่า แม่พระผู้มีพระทัยเมตตาเยี่ยงมารดา จะยินดีช่วยวิญญาณซึ่งเคยเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ขณะชีวิตอยู่ในโลกนี้ ให้เขาขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์แรกก็ได้ เพราะวันเสาร์เป็นวันที่เราชาวคริสตชนถวายแด่แม่พระเป็นพิเศษ

  จาก...พลมารีสาร กรกฎาคม'93       .


  VDO Brown Scapular

  ไม้กางเขนในกระเป๋า I กางเขนพระพรพิเศษของท่าน I น้ำเสกพลังแห่งจิตวิญญาณ | ทำไมเราควรสวมเสื้อจำพวก?
  เทวฑูตถือสารมาแจ้งแก่พระนางมารีย์ / พระนางมารีย์ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า / คำอธิบาย บทวันทามารีอา / พระแม่เจ้าแห่งกัวดาลูป / พระแม่เจ้าแห่งเหรียญอัศจรรย์ / Go to Menu

  [Thai Caholic] [Mass] [Testament] [parents] [Mother] [Father} [Holy pope] [Holy Doors] [All saint] [7 Blessed] [Nicholas] [Art for Heart] [pray Rosary] [Catholic Links] [Mary Slide]

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd. Nai-muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last