วันทามารีอา | แม่พิมพ์ของเรา | ปฎิสนธินิรมล | เทวดาแจ้งข่าว | Maria | Good News | Promise | Holy Mary I Holy Cloth I Menu

การประจักษ์ของพระมารดาพรหมจารี

แม้ว่าพระแม่มารีย์จะได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณแล้วก็ตาม แต่พระแม่มารีย์ทรงเป็นห่วงมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ จึงได้ทรงประจักษ์(ปรากฏองค์)ให้มนุษย์ได้เห็นหลายครั้ง เพื่อเตือนให้มนุษย์ได้กลับใจดำเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้อง พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้รับรองการประจักษ์ ของพระแม่มารีย์บนโลกนี้ 9 ครั้ง ดังต่อไปนี้

1. ปี ค.ศ.1531 แม่พระกวาดาลู้ป ประจักษ์แก่ยวง ดิเอโก (Juan Diego) วันที่ 9, 10, 12 ธันวาคม ค.ศ.1531 รวม 3 ครั้ง ที่ ภูเขาเตเปย้าก ประเทศเม็กซิโก ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า จะรับฟังคำภาวนาของผู้มาวอนขอ และจะบรรเทาใจ ผู้ทุกข์ร้อน พระแม่มารีย์บอกแก่ยวง ดิเอโกว่า ฉันคือมารีย์ พรหมจารีและมารดาของพระเจ้า เครื่องหมายคือ ภาพแม่พระบนผ้าใยต้นตะบองเพชร
2. ปี ค.ศ.1830 แม่พระเหรียญอัศจรรย์ ประจักษ์แก่นักบุญคัธริน ลาบูเร วันที่ 18 , 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1830 รวม 2 ครั้ง ตอนเย็นที่โบสถ์น้อย พระแม่บอกให้สวดภาวนาทรงแสดงพระประสงค์ให้ทำเหรียญเป็นเหรียญแม่พระอัศจรรย์ และทรงให้คำมั่นสัญญาว่า จะประทานพระหรรษทานไปอย่างกว้างขวาง และทุกคนที่ห้อยเหรียญนี้จะได้รับพระหรรษทานอย่างมากมาย (ทรงย้ำ 2 ครั้ง) เครื่องหมายคือเหรียญแม่พระอัศจรรย์
3. ปี ค.ศ. 1846 ทรงประจักษ์แก่มักซิมินและเมลานี วันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1846 เวลาเที่ยง ที่เชิงเขาลาซาแลตฝรั่งเศส บอกให้สวดภาวนา ทรงแจ้งข่าวสำคัญว่า พระนางไม่อาจยึดพระหัตถ์ของพระบุตรของพระนางไม่ให้ลงอาชญาโทษแก่มนุษย์ได้ เพราะมนุษย์ได้ทำบาปมากเหลือเกิน และให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้ามนุษย์นั้นไม่กลับใจใช้โทษบาป มนุษย์ก็จะอดอยาก , ล้มป่วย , และตายในที่สุด แต่พระนางจะวอนขอพระมหากรุณามิรู้หยุดหย่อน เครื่องหมายคือแม่พระร้องไห้…ร่วมกับพระมหาทรมานของพระบุตร
4. ปี ค.ศ. 1858 ทรงประจักษ์แก่นักบุญแบร์นาแด็ด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์  ค.ศ.1858 ประจักษ์ 18 ครั้ง ที่ถ้ำตำบลลูร์ด บอกให้ภาวนาเพื่อคนบาป จงใช้โทษบาป(ย้ำ 3 ครั้ง) และให้ก้มลงจูบพื้นดิน , ดื่มน้ำที่ลำธาร และชำระร่างกายเพื่อคนบาป และทรงบอกให้นักบุญแบร์นาแด็ด ไปบอกพระสงฆ์สร้างวัด เพื่อจะได้มีผู้มาแสวงบุญ และบอกว่าพระนางคือผู้ปฎิสนธินิรมล ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า แบร์ดาแด็ดจะมีความสุขในโลกหน้า เครื่องหมายคือน้ำพ
5. ปี ค.ศ. 1871 ทรงประจักษ์แก่เออแซน บาร์เบอแด็ต วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1871 ที่หน้าบ้านเมืองปองต์แมง ฝรั่งเศส บอกให้สวดภาวนา ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า พระบุตรของพระนางทรงรับฟังคำภาวนาแล้ว เครื่องหมายคือกางเขนสีแดง
6. ปี ค.ศ. 1876 ทรงประจักษ์แก่แอสแตล ฟาแกต วันที่ 14 ก.พ. – 8 ธ.ค. ค.ศ. 1876 ที่เปลเลอวัวแซง ฝรั่งเศส ขอให้ซื่อสัตย์อย่าทำให้พระหรรษทานที่ได้รับไร้ประโยชน์ ทรงบอกให้สวดภาวนา และแสดงพระประสงค์ ให้ทำเสื้อจำพวกเครื่องหมายคือเสื้อจำพวก
7. ปี ค.ศ. 1917 ทรงประจักษ์แก่ลูซีอา , ฟรังซิสโกและยาชินทา วันที่ 13 พ.ค. – 13 ต.ค.   ค.ศ. 1917 ทรงประจักษ์ 6 ครั้ง ตอนเที่ยงที่แอ่งน้ำแอเรีย , ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ทรงนัดหมายให้มาที่นี่ 6 เดือน ของวันที่ 13 ทรงแสดงพระประสงค์ให้สวดลูกประคำทุกวัน และเตือนให้คนอื่นสวดด้วย วอนขอสันติ ทำกิจศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลในวันเสาร์ต้นเดือน ให้สมโภชวันแม่พระลูกประคำ ให้สร้างวัดอีก 1 หลัง ทรงให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าพระสันตะปาปาถวายประเทศรุสเซียแก่พระนาง รัสเซียจะกลับใจ และบอกว่าพระนางคือแม่พระลูกประคำ เครื่องหมายคือ ดวงอาทิตย์หมุนเคว้งคว้าง
8. ปี ค.ศ. 1932-33 ทรงประจักษ์แก่เด็ก 5 คน วันที่ 28 พ.ย.1932 – 3 ม.ค. 1933 รวม 3 ครั้ง ที่เมืองโบแรง ประเทศเบลเยี่ยม บอกให้สวดภาวนาเสมอ และทำพลีกรรมถวายแก่พระแม่ และพระแม่อยากที่จะให้สร้างวัด เพื่อผู้ที่มาแสวงบุญ พระแม่บอกว่าพระแม่คือพรหมจารีนิรมล มารดาพระเจ้า ราชินีแห่งสวรรค์ และทรงให้คำมั่นสัญญาว่า พระแม่จะทำให้คนบาปกลับใจ เครื่องหมายของพระองค์คือ รูปหัวใจทองคำ
9. ปี ค.ศ. 1933 ทรงประจักษ์แก่มาเรียต เบโก วันที่ 15 ม.ค.- 2 มี.ค. ค.ศ. 1933 รวม 8 ครั้ง ที่บันเนอ ประเทศเบลเยี่ยม ทรงบอกแก่มาเรียตว่าให้สวดภาวนามาก ๆ พระแม่คือแม่พระของคนยากจน ,มารดาพระผู้ไถ่, มารดาพระเจ้า และทรงอยากจะให้สร้างวัดขึ้นที่นี่ และให้คำมั่นสัญญาว่า จะสวดอุทิศให้ทุกคนด้วย เครื่องหมายคือ น้ำพุแม่พระ

ฟาติมาสาร - แม่พระประจักษ์ที่พระศาสนจักรรับรอง (ตอน 1)
ฟาติมาสาร - แม่พระประจักษ์ที่พระศาสนจักรรับรอง (ตอน 2)

Devotion to Mother Mary in Latin America
Bishop Approved Apparitions with Vatican Recognition


  เชิญสวดลูกประคำร่วมกันวันนี้  
แม่พระทรงประจักษ์   ครั้งที่    [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Goto Menu

แม่พระอะคิต้า / พระแม่เจ้าแห่งไอร์แลนด์ / พระแม่เจ้าแห่งกวาดาลูป / พระแม่เจ้าแห่งเหรียญอัศจรรย์
สายจำพวกแม่พระคาร์เมล / เทวฑูตถือสารมาแจ้งแก่พระนางมารีย์ / คำอธิบาย บทวันทามารีอา

News1 I News2 I Prayer | Testament | Jesus | Maria | Apostles | Saints | Cross way | Pope


Your Welcome
Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center. 2127 Suebsiri Rd., Nai-Muang, Muang,
Nakhon-Ratchasima.30000 Thailand.   Last