วันทามารีอาเพียงบทเดียว
นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  


บทวันทามารีย์ (Ave Maria)

วันทามารีย์
เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่าน
ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะมารีย์
พระมารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย
ผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย
อาแมน

ทุกวันคาทอลิกทั่วโลกล้านๆคนสวดบทวันทามารีอา บางคนสวดเร็วเกินไป ไม่ได้รำพึงถึงคำที่เขากำลังสวด บทความนี้อาจช่วยท่านผู้อ่านตั้งใจสวดดีขึ้น ผู้สวดสามารถนำความปิติยินดีมาให้มารดาพระเจ้า และพระนางจะประทานพระหรรษทานแก่เขาตามพระทัยปรารถนา

เมื่อเราสวดวันทามารีอาเพียงบทเดียวอย่างดี ดวงพระทัยของพระแม่จะเต็มไปด้วยความยินดี พระนางจะประทานพระหรรษทานเหลือคณนาแก่เรา วันทามารีอาบทเดียวที่เราตั้งใจสวดให้พระหรรษทานมากกว่าวันทามารีอาหลายๆบทที่เราไม่ตั้งใจสวด

วันทามารีอาเปรียบเหมือนเหมือง "ทองคำ" ที่เราขุดทองไม่มีวันหมด

มันยากเกินไปที่เราจะสวดวันทามารีอาอย่างดีหรือ? สิ่งที่เราควรทำก็คือ เราต้องเรียนรู้คุณค่าของบทนี้และเข้าใจความหมายของมัน

นักบุญเจอร์โรมบอกเราว่า "ความจริงที่บรรจุอยู่ในวันทามารีอาเป็นสิ่งประเสริฐเลอเลิศ สุดยอดมหัศจรรย์ จนไม่มีมนุษย์หรือเทวดาสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้"

นักบุญโทมัสอะไควนัส นักปราชญ์เทววิทยา ได้เทศน์บทวันทามารีอา ณ กรุงโรมเป็นเวลา 40 วัน ผู้ฟังตื้นตันใจด้วยความรักต่อแม่พระ พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 ได้ขนานนามท่านว่า "นักบุญ ผู้ปราดเปรื่องและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก"

คุณพ่อซูอาเรส คณะเยซูอิท ผู้ศักดิ์สิทธิ์ รอบรู้ ได้พูดขณะหมดลมหายใจว่า ท่านยินดีแลกเปลี่ยนหนังสือทุกเล่มที่ท่านได้เขียนกับฤทธิ์กุศลของวันทามารีอาเพียงบทเดียวที่ตั้งใจสวดอย่างศรัทธาเร่าร้อน

วันหนึ่ง นักบุญเมกทิวดี ผู้รักพระแม่มากๆ กำลังเพียรแต่งบทภาวนาใหม่ ไพเราะจับใจ เป็นเกียรติแด่พระนาง พระแม่ได้ประจักษ์มา มีแถบตัวอักษรทองบนหน้าอก อ่านว่า "วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน" และตรัสว่า "ลูกรัก เลิกแต่งเถิด เพราะไม่มีภาวนาบทไหนให้แม่ความปิติยินดีและความสุขเท่ากับบทวันทามารีอา"

ชายคนหนึ่งชอบสวดบทวันทามารีอาช้า ๆ ด้วยความศรัทธาเร่าร้อน พระนางพรหมจารีมารีอาได้ประจักษ์มาหาเขา ทรงยิ้ม และบอกเขาล่วงหน้าวันเวลาที่เขาจะตาย ด้วยเหตุนี้ เขาจึงสิ้นใจในศีลในพรของพระเจ้า หลังจากเขาตายแล้วดอกลิลลี่ขาวได้ผุดขึ้นจากปากเขาและบนกลีบดอกไม้มีคำว่า "วันทามารีอา"

ซีซาริอุสได้เล่าเรื่องทำนองเดียวกันว่า ฤาษีองค์หนึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สุภาพถ่อมตน ดำรงชีวิตอยู่ในอาราม จิตใจและความจำของเขาเสื่อมไปตามสังขารจนเขาสวดวันทามารีอาเพียงบทเดียวซ้ำไปซ้ำมา หลังจากเขาถึงแก่กรรมแล้วมีต้นไม้ขึ้นบนหลุมฝังศพของเขาและทุกใบบนต้นมีคำว่า "วันทามารีอา"

เรื่องราวชวนศรัทธาเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าความศรัทธาต่อแม่พระมีค่ามหาศาล และวันทามารีอาที่เราสวดอย่างศรัทธาเร่าร้อนทรงพระฤทธานุภาพยิ่ง ทุกครั้งที่เราสวดบทวันทามารีอา เราพูดซ้ำคำพูดที่อัครเทวดาคาเบียลสดุดีพระนางมารีอาในวันเทวทูตถือสารมาแจ้งแก่พระนางพรหมจารี และพระนางได้รับเลือกสรรเป็นพระมารดาของพระบุตร ในเวลานั้นพระนางพรหมจารีมารีอาทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและความปิติยินดี

บัดนี้ เมื่อเราสวดบทวันทามารีอาเราก็ถวายใหม่พระหรรษทานและความปิติยินดีแด่แม่พระ และพระนางทรงรับด้วยความดีพระทัยเหลือล้น ในเวลาเดียวกัน พระนางทรงประทานแก่เราการมีส่วนร่วมในความปิติยินดีของพระนาง

ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงขอนักบุญฟรังซิสอัสซีซีบางสิ่ง ท่านตอบว่า "พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สามารถให้พระองค์อะไรอีกเพราะข้าพเจ้าได้ถวายแด่พระองค์หมดทุกสิ่ง" พระเยซูเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่า "ฟรัสซิส ให้ฉันหมดทุกสิ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุกครั้งฉันก็รับด้วยความดีใจเหลือล้น" ในทำนองเดียวกัน ทุกครั้งที่เราสวดบทวันทามารีอา พระมารดาสุดที่รักของเราก็รับความปิติยินดีและความสุขจากเราเหมือนอย่างที่พระนางได้รับจากคำสุดดีของอัครเทวดาคาเบียล

พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพได้ประทานแก่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเกียรติ พระฤทธานุภาพ และความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อพระนางจะได้เป็นพระมารดาของพระองค์ที่ดีครบบริบูรณ์ พระองค์ยังได้ประทานแก่พระนาง ความอ่อนหวาน ความรัก ความสุภาพอ่อนโยน เพื่อพระนางจะได้เป็นพระมารดาผู้น่ารักยิ่งนัก พระนางมารีอาจึงเป็นพระมารดาของเราอย่างแท้จริง

เหมือนเด็กๆ เมื่อตกอยู่ในอันตราย ก็จะรีบวิ่งไปหาแม่เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่นเดียวกัน เราก็ควรจะรีบวิ่งไปหาพระนางมารีอาด้วยความวางใจในพระนางอย่างสิ้นเชิง

นักบุญเบอร์นาดและหลายๆองค์ได้พูดว่า ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าใครก็ตามบนแผ่นดินนี้ที่มาขอความช่วยเหลือจากพระนางมารีอาจะถูกปฏิเสธหรือทอดทิ้ง ทำไมเราจะไม่ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ที่บรรเทาใจเราท่วมท้น? ทำไมเรายังกล้าปฏิเสธความรักและความบรรเทาใจที่พระมารดาผู้อ่อนหวานยิ่งนักกำลังประทานแก่เรา? หรือเพราะความไม่ประสีประสาของเราๆอดรับความช่วยเหลือและความบรรเทาใจจากพระนาง?

การรักและวางใจในพระนางมารีอา คือ ความสุขในโลกเวลานี้และความสุขชั่วนิรันดร์ในโลกหน้า

ดร. ฮิวแลมเมอร์ เป็นโปรเตสตันแท้ที่มีอคติต่อพระศาสนจักรคาทอลิก วันหนึ่งเขาได้อ่านพบคำอธิบายบทวันทามารีอา เขาซาบซึ้งประทับใจจนเขาสวดบทนี้ทุกๆวัน ในไม่ช้าความรู้สึกต่อต้านพระศาสนาคาทอลิกในตัวเขาได้หมดสิ้นไป เขาได้กลับใจเป็นชาวคาทอลิก พระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ และศาสดาจารย์สอนวิชาเทวศาสตร์คาทอลิกที่เบรสโล

พระสงฆ์องค์หนึ่งถูกตามมาข้างเตียงชายคนหนึ่ง กำลังจะสิ้นใจในบาป หมดหวังกลับใจ เขาไม่ยอมรับศีลแก้บาป เหลือวิธีสุดท้าย ท่านได้ขอร้องเขาสวดบทวันทามารีอา เขายอมสวด หลังจากนั้นชายคนนั้นได้สารภาพบาป เป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ และตายอย่างศักดิ์สิทธิ์

ในประเทศอังกฤษ พระสงฆ์เจ้าวัดมาพบหญิงโปรเตสตันคนหนึ่ง ป่วยอาการปางตาย เธออยากเป็นคาทอลิก ท่านถามว่าเธอเคยไปวัดคาทอลิก เคยคุยกับคนคาทอลิก เคยอ่านหนังสือคาทอลิกไหม? เธอตอบว่า "ไม่เคยเลย"

เธอจำได้อย่างเดียวว่า ในวัยเด็กเธอได้เรียนรู้บทวันทามารีอาจากเด็กหญิงคาทอลิกเพื่อนบ้าน และสวดบทนี้ทุกคืน ก่อนสิ้นใจเธอได้รับศีลล้างบาปและเห็นสามีและลูกๆรับศีลล้างบาป

ในหนังสือ "ความลี้ลับมหัศจรรย์" นักบุญเยอร์ทรู้ดบอกเราว่า เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานที่พระองค์ทรงประทานแก่นักบุญองค์ใดองค์หนึ่ง เราก็รับส่วนแบ่งพระหรรษทานนั้นด้วย

แล้วพระหรรษทานอะไรบ้างที่เราจะไม่ได้รับเมื่อเราสวดบทวันทามารีอาในขณะขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระหรรษทานทุกชนิดที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

แม่พระได้ตรัสกับซิสเตอร์ บีนิกนา คอนโซลาตา เฟอรีโร ว่า "วันทามารีอาหนึ่งบทที่สวดอย่างไม่ศรัทธาเร่าร้อน แต่ด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องในยามทุกข์ ในสายตาของแม่มีค่ามากกว่าการสวดลูกประคำทั้งสายในยามสุข"

พระราชินีแห่งลูกประคำ โปรดดลใจคริสตชนทั่วโลกสวดลูกประคำเทอญ

ดวงพระทัยอ่อนหวานของพระนางมารีอา โปรดเป็นความรอดของข้าพเจ้าเทอญ

ดวงพระทัยนิรมลทินของพระนางมารีอา โปรดบันดาลให้คนบาปกลับใจ และช่วยวิญญาณให้รอดพ้นจากไฟนรกเทอญ


กิจศรัทธาวันเสาร์ต้นเดือน I วันทามารีอาเพียงบทเดียว I แม่พระประจักษ์ที่อเมริกา

Your Welcome
  Send mail to sup_prakobkit@hotmail.com with question or comments about this web.
Copyright @ 1995 Catholic Suebsiri Center.  2127 Suebsiri Rd., Nai-muang,
Nakhon-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last